Onze diensten

Bodemonderzoek

Tijdens het oriënterend onderzoek screenen wij uw terrein en nemen in de zones met een verhoogde kans op verontreiniging, zoals zones met opslagtanks, productiezones en tankplaatsen, de nodige bodem- en grondwaterstalen.
Blijkt uw terrein volgens de huidige regelgeving vrij te zijn van bodemvervuiling, dan zenden wij na uw goedkeuring het rapport naar OVAM voor het bekomen van een bodemattest.

In het geval van bodemverontreiniging bepaalt ons beschrijvend onderzoek de ouderdom van de vastgestelde verontreiniging (nieuw, historisch of gemengd). Door middel van boringen en/of het plaatsen van peilbuizen maken wij een driedimensionaal beeld van de vervuiling op.
Tevens bepalen wij de geologische samenstelling van de bodem, zodat we inzicht in de mogelijke verspreiding van de verontreiniging verkrijgen en stellen we een risicoanalyse op. Aan de hand van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek moet blijken of sanering op uw terrein nodig is.

Voorziet u bouwwerken of grondverplaatsingen, dan kan u ook bij ons terecht voor het technische verslag.

Saneringen

Is er op uw terrein ernstige bodemvervuiling vastgesteld en hebt u nood aan sanering, dan gaan we over tot het voorstellen van de verschillende methodes die geschikt zijn voor uw type terrein en de verontreiniging die er zit. We gaan steeds tot het uiterste om de meest  geschikte saneringstechniek binnen de beschikbare tijd en budgetten voor uw bodemprobleem te vinden.

Bij sanering hoeft tegenwoordig niet altijd gedacht te worden aan het ontgraven van de verontreinigde grond. Naast de klassieke in-situ saneringstechnieken zoals grondwateronttrekking en bodemluchtextractie, worden eveneens gestimuleerde bioremediatie en chemische oxidatie meer en meer toegepast. Ook technieken als fytoremediatie (saneren via planten/bomen), soilwashing en thermische sanering kennen een opmars. 

(Juridisch) advies

A+E Consult levert eveneens uitgebreid deskundig advies over lopende onderzoeken en/of saneringen. We vragen bodemattesten, aan bieden advies inzake aanvragen voor statuut onschuldig bezit, en fungeren als technisch raadgever in juridische dossiers.

Onze werkwijze

ADVIES + MEERWAARDE + ECONOMISCHE MILIEUOPLOSSING

In onze adviesgevende functie staat de klant steeds centraal en werken we een oplossing op maat uit. Door onze jarenlange ervaring in de bodemsanerings- en onderzoekswereld bieden we onze klanten een meerwaarde op het gebied van technische en juridische kennis. Bij elke oplossing die we voorstellen, hebben we oog voor het kostenplaatje en gaan we milieubewust te werk. We streven ernaar om u de ingewikkelde bodemmaterie in verstaanbare taal toe te lichten.

31 jaar ervaring

kwaliteitscertificaat

hands-on aanpak

vaste contactpersoon